KARE ELEK
KARE ELEK

KARE ELEK

Kare elek, un fabrikalarında un üretimi işleminde büyük rol oynayan bir makinedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kare elek, un fabrikalarında un üretimi işleminde büyük rol oynayan bir makinedir. Vals vasıtasıyla öğütülen hububatın elenmesinde ve dolayısı ile sınıflandırılmasında kullanılır. Eleme işlemiş değirmen diyagramına göre düzenlenir.Elek, aşağıda belirtilen ana parçalardan oluşur.
iki parça elek kasaları kompartmanı
Şasi
iki tarafta sallama parçaları
Kompartmanlar şasiye civatalarla bağlanır, bu durumda elek tavana askı çubuklarıyla sallama parçalarından asılır.
Elek çeşitli tipte hububatları elemek için tasarlanır, buğday,
çavdar, mısır ve durum değirmenleri gibi.
Elek tipine bağlı olarak 24-120 m  net eleme alanı,
Çelik konstrüksiyon,
Maksimum kapasite kazanacak şekilde yoğun hareket
Her bir dolapta 14-28’ya kadar elek çerçevesi
Formikayla kaplı ağaç elekler
Gürültüsüz ve verimli elek temizliği,
Kalay kaplı çelik saç elek tablalar; (seçenek: formika)